Elke vierkante meter tel
Sel: 0783343867

‘n Wedloop is aan die gang

Op 28 Augustus het ek ‘n Absa en John Deere boeredag op Hartswater bygewoon. John Deere het met ‘n aggresiewe bemarkingsveldtog verduidelik dat hulle sakpas finansiering vir boere wil gee. Op sommige boerderytoerusting is hulle selfs bereid om prima minus 8.5% rente te gee. Dit blyk ‘n groot stap van John Deere se kant af te wees om boere in moeilike ekonomiese tye van hulp te wees.

Aan die anderkant het Absa boere moed ingepraat oor die ekonomiese vooruitsigte van landbou omdat ‘n groeiende wêreldbevolking, kos gaan nodig hê. Alhoewel daar uitdagings vir Suid-Afrikaanse boere is, bly landbou ‘n baie goeie bedryf. Veral as in aggeneem word hoe Afrika se ekonomie besig is om te groei. Wie beter om in Afrika te boer as Suid-Afrikaners wat die omstandighede ken en verstaan. Suid-Afrikaanse boere het hulself al oor en oor bewys as hardwerkend en suksesvol.

Tog wil ek hier aansluit by wat ek in ‘n vorige bloginskrywing genoem het. Tot onlangs het die Suid-Afrikaanse media berig dat daar ongeveer 36000 kommersiële boere in Suid-Afrika is. Mnr. Ernst Janovsky het my op die dag verseker dat die getal nou gekrimp het na nader aan 29000 kommersiële boere in Suid-Afrika. In die vorige bloginskrywing het ek vertel hoe die getal my laat dink oor voedselsekuriteit in die land. Hier wil ek kyk na die ekonomiese implikasies daarvan.

Vir landboumaatskappye, soos John Deere, en ook vir landboufinansierders, soos ABSA, is die spreekwoordelike ekonomiese koek aan die een kant besig om te groei en aan die anderkant besig om te krimp. Mnr. Ernst Janovsky het genoem dat landbou jaarliks sowat R180 biljoen bydra tot die land se ekonomie. Dit opsigself is ‘n bedrag waaruit enigiemand sal wil tap. My oorlede Oom Paul het genoem dat daar ‘n stroom geld in die landboubedryf vloei, jy moet net ‘n klein keerwalletjie bou om suksesvol te wees. Die landboukoek is eintlik baie groot.

Tog is die koek ook besig om te krimp. As daar elke jaar soos verlede jaar 300 melkboere uit die bedryf klim, beteken dit dat daar elke jaar minder kliënte gaan wees om te bedien. As jy nou al ‘n finansieringsproduk daar kan stel wat vir ‘n boer aanloklik is, gaan hy dit aangryp. Vir die landboumaatskappy en –finansierders beteken dit dat wanneer die boer oor 5 of 10 jaar die bedrag afbetaal het, hy ‘n klient van die maatskappy en finansierder sal bly. Vir die boere wat dit nie regkry om die produk af te betaal nie, is die huidige stygende tendens van landbougrond van so aard dat ‘n boer maklik grond sal verkoop aan ‘n groter boer en dalk sommer sy toerusting ook en dan met die totale verkoopprys, die finansierder sal kan afbetaal. Dus, min risiko vir die landboumaatskappy en -finansierder.

In die huidige landbouproduksie en bemarkingsmodel, moet boere groter gaan of uitklim. Op elke boeredag waar ek die afgelope jaar was, was die uitgangspunt dat boere moet groter gaan. Dat boere meer presies moet boer. Dat boere meer produktief moet wees om te bly voortbestaan. As landboumaatskappye soos John Deere nou die regte kliënte kan oorreed om hulle kundige produkte wat produktiwiteit en presisieboerdery ondersteun, te koop en finansierders soos ABSA help met die finansiering daarvan, gaan die maatskappye se aandeel in die landboukoek groei.

Die wedloop het begin om die kwynende hoeveelheid boere te pamperlang. Tog is dit juis die finansieringsmodel wat gemaak het dat boere al minder word. Maar dit is ‘n artikel vir later. Die wedloop het ook begin vir boere om na ‘n alternatiewe produksiemodel om te skakel, wat sal help dat die boer ‘n groter deel van die R180 biljoen van die landbousektor in sy eie sak kan steek. Myns insiens is ‘n stap in die rigting van bewaringslandbou praktyke die eerste rigting waarna boere moet begin kyk, aangesien bewarinslandboupraktyke laer insetkostes vir die boer verseker. Daar is reeds boere wat na bewaringslandbou oorgeskakel het en groot suksesse behaal het. Daarom woon ek hierdie week KZN No-till Club se bewaringslandboukonferensie by om eerstehands van die boere te hoor van hulle ondervindings.

Facebooktwitter