Elke vierkante meter tel
Sel: 0783343867

Erdwurmboerdery

Erdwurms speel ‘n belangrike rol in die natuur ten opsigte van die afbreek van organiese materiaal en om grondvrugbaarheid te bevorder. Hierdie unieke eienskap van erdwurms is doeltreffend deur mense geharnas. Daarom word erdwurmboerdery (vermiculture) en erdwurmkompostering (vermicomposting) be-oefen. Al is dit bloot net om die kombuisafval sinvol te verwerk tot kompos vir ‘n klein groentetuintjie of om waarde tot die beesmis van ‘n groot melkery toe te voeg, erdwurms bied die antwoord. Erdwurmboer het al selfs rioolslyk suksesvol met behulp van erdwurms gekomposteer

Kompos erdwurm

Vermiculture

Hoekom erdwurmboerdery? Die antwoord is eenvoudig: Jy wil jou erdwurmgetalle meer maak, sodat jy meer organiese afval met behulp van jou erdwurms tot nuttige kompos kan verwerk. Met meer erdwurms in jou boerdery, kan jy ‘n groter positiewe verskil in die omgewing maak. Om suksesvol met erdwurms te boer, moet daar aan ‘n paar basiese beginsels voldoen word, namlik: geskikte behuising, geskikte kos en voldoende aandag.

Die beste manier om jou erdwurmboerdery te benader is om daaroor te dink soos ‘n groot kommersiële beesboer oor sy beeste dink. ‘n Beesboer het ‘n sekere grootte kudde wat hy op ‘n spesifieke grootte area kan aanhou. Indien hy minder beeste het as die benodigde hoeveelheid, gaan hy nie sy aanteel versies verkoop nie, totdat hy genoeg beeste het.As ons praat van erdwurmboerdery, praat ons dus van die vermeerdering van jou erdwurmpopulasie. Ons kan ook praat van die versorging van jou erdwurm “teelkudde” om jou getalle te laat groei of te onderhou.

Daar is ‘n gesegde wat sê: “Bietjie, bietjie maak groot.” Dit is veral waar in die geval van erdwurmboerdery. Volgens Glenn Munroe in Manual of On-Farm Vermicomposting and Vermiculture kan ‘n erdwurmboerdery se biomassa elke sestig dae verdubbel. Of soos Munroe dit stel: Theoretically, this means that an initial stock of 10 kg of worms can become 640 kg after one year and about 40 tonnes after two years. In practice, this is difficult to achieve, though not impossible.

hand vol erdwurms

Erdwurmkompostering

Die verskil tussen erdwurmboerdery en erdwurmkompostering lê daarin dat die eindprodukte van die twee fasette verskil. Waar dit by erdwurmboerdery gaan oor die vermeerdering van erdwurms, gaan dit by erdwurmkompostering oor die vermeerdering van kompos. Alhoewel ‘n klein erdwurmboerderytjie in die agterplaas ook kompos lewer en die kompos genoeg is vir die klein groentetuintjie en paar potplante in die huis, betree jy met die gedagte van erdwurmkompostering ‘n grooter skaal van erdwurmboerdery!

Om die gedagte van klein en grootskaalse erdwurmboerdery in perspektief te plaas: Daar is erdwurmkomposterings aanlegte wat gemiddeld 15 ton kompos per maand produseer. Op Dundee is  ‘n erdwurmboer wat sy buurman se melkery (van 1000 beeste per dag) se beesmis met erdwurms verwerk tot kompos.

Wanneer erdwurmkompos op groot skaal geproduseer word, verg dit ‘n ander benadering as erdwurmboerdery. Erdwurmkompostering is ‘n deurlopende proses. Een manier om te verduidelik hoe die proses werk is as volg: organiese materiaal word aan die voorkant bygevoeg terwyl kompos van agter af ge-oes word. Afhangende van hoe groot of hoe klein jou erdwurm kompostering “aanleg” moet wees, moet daar deurentyd gesoek word na geskikte organiese materiaal om die proses aan die gang te hou. Geskikte organiese materiaal sluit in: vrugte -en groenteskille, blare gras, pensmis, kompos, bees-, vark-, perd-, konynemis. Pasop egter vir ontwurmingsmedisyne wat in die mis van diere teenwoordig mag wees.

'n Erdwurmkomposaanleg in die VSA

Facebooktwitter