Elke vierkante meter tel
Sel: 0783343867

Boer met erdwurms

Dekgewasse

Dekgewasse

Ons is gewoond om ons landbougrond te  ploeg of ons tuingrond om te spit. Die idee is om met hierdie bewerkings die grond te deurlig en om waterindringing te verhoog. Ironies het maksimum grondbewerking juis die effek dat grond verdig raak en moet grond telkens omgewerk word om die kompaksie op te hef. Boere moet al hoe groter masjienerie aankoop om dieselfde werk te verrig.

Teenoor hierdie praktyke staan “no-till” of geenbewerking. Deur geenbewerkingspraktyke toe te pas, word die grond so min as moontlik versteur en word die grond nooit doelbewus kaal gemaak nie.

 In ‘n geenbewerkingspraktyk, word juis die teenoorgestelde gesien. Grond is beter deurlug, waterhouvermoë van grond verhoog, mikrobeaktiwiteite neem toe en erdwurms vermeerder.

Deklae

Kaal grond is die grootste vyand vir enige tuinier of landbouer. Wanneer grond kaal gelaat word, verhoog die kanse van wind- en water-erosie. Kaal grond se temperatuur is baie hoër as die van bedekte grond en daarom is die vogverlies as gevolg van verdamping en uidroging soveel hoër in onbedekte grond as in bedekte grond. Kaal grond moet dus meermaal meer water kry as bedekte grond.

Te hoë grondtemperatuur kan ook veroorsaak dat mikrobes in die grond doodgaan en dus nie hulle funksies kan vervul nie. Grondbaketerieë sterf wanneer grondtemperatuur 60 grade Celcius bereik.

Van die maklikste manier om kaal grond te bedek, is met behulp van plantreste. Op kleinskaal kan selfs gebruik gemaak word van karton en koerantpapier.

Plantdiversiteit

Wanneer plantdiversiteit verhoog word, word weggedraai van ‘n monokultuur aanplanting, na ‘n polikultuur. ‘n Vergrootte plantdiversiteit het tot gevolg dat die mikrobelewe onder die grond ook meer divers raak.

Wanneeer slegs een soort plant in ‘n gebied voorkom, is daardie plant onder ernstige insek druk, aangesien die plant die enigste voedingsbron vir sekere insekte is.

In die bogaande foto het ek ‘n diversedekgewas tussen my pekanneutbome geplant. Ek het sekere insekte (foto links onder) op die dekgewas gekry, maar nie op my pekanneutbome nie, terwyl die insekte op my buurman se pekanneutbome sit. Hy skoffel elke week of wat sy grond silwer skoon. (foto regs onder)

insekte no-soil-cover.

Plantwortels

Ons kyk dikwels die werking van plantwortels mis. Behalwe dat wortels die manier is waarop water en voedingstowwe deur ‘n plant opgeneem word, skei wortels sekere voedingstowwe uit wat sekere soorte mikrobes aantrek. Hierdie mikrobes is spesiefiek noodsaaklik vir die plant se voortbestaan. Wanneer daar ‘n lewendige wortelmassa in die grond is, bly die mikrobe-aktiwiteite reg deur die jaar aan die gang.

‘n Lewendige wortelmassa is ‘n voedingsbron vir voordelige bakterieë en bevorder die simbiotiese verhouding tussen plante en voordelige swamme soos mycorrhiza.

Plantwortels het verder ook ‘n rol te speel in die deurlugtingsproses van die grond. Wortels groei en sterf in die loop van tyd. Daar waar wortels tot niet gaan, word klein tonneltjies of waterkanale onder die grond gevorm. Sodoende word die indringing van water in die grond in verhoog deur die wortels.

Die wortels wat doodgaan, is ook ‘n goeie bron van organiese materiaal wat in die grond versamel en as voedingsbrond vir mikrobes dien.

Facebooktwitter